Ceny

 

Cena právních služeb může být stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb, v platném znění (advokátní tarif), dohodou nebo mimosmluvně – automatcky dle tarifů obsažených v této vyhlášce - takzvaná mimosmluvní odměna. Obecně je advokát povinen na začátku prvního jednání po seznámení se s věcí klientovi sdělit, zda navrhuje smluvní či mimosmluvní odměnu.

Smluvní nebo mimosmluvní odměna?

Nedojde-li k dohodě o výši odměny, je odměna stanovena  dle advokátního tarifu.

Smluvní odměna může být sjednána hodinovou sazbou nebo pevnou sazbou a v případech jako je vymáhání pohledávek či soudních sporů může být sjednána také jako podílová odměna, tj. procentem na dosaženém výsledku – např. efektivně připsané na účet klienta.

Mimosmluvní odměna je stanovena za úkon právní pomoci podle hodnoty věci.

Náhradu nákladů právního zastoupení před soudem  – přísudek. V případě vyhraného sporu přizná soud straně, která měla ve sporu úspěch, náhradu právního zastoupení advokátem. V případě pouze částečného úspěchu ve věci se nárok na náhradu snižuje tak, že neúspěšná část se považuje za úspěch protistrany a přiznává se naopak tato náhrada v její prospěch.