Lanaření – přetahování zaměstnanců

____________________________________________________________

Systém ASPI – stav k  5.3.2007 do částky 18/2007 Sb. a 12/2007 Sb.m.s.

Lanaření – přetahování zaměstnanců [PF.r. 1993: 7] – Text – poslední stav textu

 

 

Profit Rádce: 7/1993

 

Lanaření – přetahování zaměstnanců

 

       Konkurenční německá firma zaměstnala většinu mých kvalifikovaných pracovníků, a to takovým způsobem, že nejdříve prostřednictvím mého zaměstnance rozšiřovala v mé firmě fámu, že zkrachujeme, a poté dokonce nechala mým pracovníkům rozdat nacyklostylované dohody o rozvázání pracovního poměru s tím, že tyto pracovníky zaměstná.

 

dotaz z  JurisFAXservisu

 

Jedná se o klasický případ nekalosoutěžního jednání, které je možno postihnout na základě obecné skutkové podstaty nekalé soutěže upravené v § 44 odst.1 obchodního zákoníku. Podle tohoto ustanovení je možné postihnout jednání v hospodářské soutěži, tedy mezi konkurenty, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům – konkurentům.

 

Toto jednání se v terminologii nekalé soutěže nazývá „lanařením“ a poprvé rozhodnutí v této věci bylo vydáno lipským soudem v roce 1910.

 

Již v naší první publikaci „Nekalá soutěž“ sepsané měsíc po přijetí našeho prvního zákona na ochranu nekalé soutěže spolutvůrcem tohoto zákona Dr. Karlem Skálou v roce 1927 autor této publikace uvádí, že je “ zásadně dovoleno získati pro sebe cizího zaměstnance, zejména nabídkou lepších pracovních podmínek, byť i ztráta zaměstnance byla pro podnik sebe krutější. Nesmí však cíl a prostředky k tomu použité býti závadné. Tak by bylo, když by zaměstnanec novému zaměstnavateli měl napomáhati v soutěži s bývalým jeho zaměstnavatelem nebo když by byl zaměstnanec uveden v omyl nepravdivými údaji o svém dosavadním zaměstnavateli. Cíl by byl nemravný, když by novému zaměstnavateli nešlo o to, získati zaměstnance, jehož snad ani nepotřebuje, jako spíše zbaviti konkurenta výborného, nenahraditelného pracovníka a tím jeho podnik ochomiti aneb vyzvěděti na něm obchodní a výrobní tajemství soutěžitelovo.

 

Zvlášť závadné je hromadné, plánovité zbavování soutěžitelovo jeho zapracovaných zaměstnanců.“

 

JUDr. Josef Kunášek

komerční právník