Nekalá soutěž a podnikání

Publikace vznikla jako studijní materiál k přednáškové činnosti o nekalé soutěži v roce 1994, kdy byla problematika ochrany hospodářské soutěže v plenkách a navíc nebyl politický zájem tyto problémy řešit.

Je souhrnem nejdůležitějších prvorepublikových rozhodnutí v otázce nekalé soutěže včetně laicky pojatého úvodu do problému.

Začátek devadesátých let minulého století  lze charakterizovat jako dobu počítačového analfabetismu. Proto byla publikace opatřena klasickým vyhledávacím systémem na základě analýzy klíčových slov právní úpravy nekalé soutěže.

Podle rčení  „Zloděj volá – chyťte zloděje“ je  dnešní  situace jiná.

Asociace proti nekalé soutěži ji rozdala soudům, Advokátní komoře ČR a obdrželi ji frekventanti přednášek pořádaných Securconem a Manažerským centrem Čelákovice.

Paradoxní situace při sběru pramenů byla, že jsem odletěl do Washingtonu, abych navštívil právnické kanceláře a studovny, zaplatil za tlumočníka a nakonec zjistil, že pokladnice skvělé tvorby našich prvorepublikových právníků se nachází ani ne kilometr od mé kanceláře, v Národní knihovně v rozhodnutích nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech civilních a trestních, uspořádaných z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. presidentem tohoto soudu Dr. Františka Vážného.

Ke cti našich současných špičkových soudců je, že z této judikatury vycházejí a dokonce ji citují.

Dobré mravy soutěže, Sekurkon 1994  
Jednání v hospodářské soutěži, Sekurkon 1995 
Nekalá soutěž a podnikání, Sekurkon 1994  
Jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, Sekurkon 1994