Média

Lži a polopravdy o Josefu Kunáškovi

V roce 2007 se JUDr. Josef Kunášek stal obětí mediálního útoku, na který reagoval právní cestou…

SPORY UKONČENÉ SMÍREM

- Publicista Tomáš Cikrt –  přepracoval stránky ANIKORUNU, vypustil nepravdivé údaje a uvedl, jak problém s medii vidí on
- Haló noviny – omluva Josefu Kunáškovi za to, že zveřejnily informaci, která naznačovala, že bere úplatky - ukončeno omluvou
- Česká advokátní komora – převzatý článek Marka Pokorného – Rozhodci kauzy Diag jsou nedůvěryhodní – článek z internetu stažen
Stop PROLUX  –  vymazán článek Marka Pokorného
- soudní spor Josef Kunášek versus pražský Deník – vydavatel Vltava-Labe-Press, a.s.  nařčení z nekvalitní práce rozhodce a její nedůvěryhodnosti – ukončeno soudním smírem a  omluvou v Deníku
- soudní spor Josef Kunášek versus kutnohorský Deník  vydavatel Vltava-Labe-Press, a.s. soudní spor – nařčení z nekvalitní práce – ukončeno soudním smírem a omluvou v Deníku
Josef Kunášek versus pardubický Deník  vydavatel Vltava-Labe-Press, a.s. soudní spor – nařčení z nekvalitní práce –  ukončeno soudním smírem a omluvou v Deníku

PROBÍHAJÍCÍ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  zveřejnění rozsudku MS Praha

PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

- stav řízení – Josef Kunášek versus Alice Kunášková Cibulková – výrok  v reportáži ČT  “99 % práce jsem dělala sama, pan doktor jen podepisoval rozhodčí nálezy“
- stav řízení - Josef Kunášek versus Česká televize – pořad  Reportéři ČT
- stav řízení – Josef Kunášek versus Marek Pokorný – internet – 800 případů měsíčně