Nemovitosti – právní servis

Naše advokátní kancelář pro Vás kvalifikovaně sepíše např.:

 • - kupní smlouvu,
 • - darovací smlouvu,
 • - smlouvu o smlouvě budoucí,
 • - zástavní smlouvu,
 • - smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • - smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva,
 • - případně jiný typ smlouvy
 • - dohodu o vypořádání spoluvlastnictví
 • - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • - dohodu o zrušení spoluvlastnictví
 • - dohodu upravující vztahy mezi spoluvlastníky

Právní servis zahrnuje obstarání aktuálního listu vlastnictví, v případě potřeby také kopie katastrální mapy a nabývacích titulů.

Pokud váznou na převáděné nemovitosti právní vady, prověříme pro Vás všechny možnosti, jak nemovitost od těchto vad očistit a navržené řešení Vám pomůžeme realizovat. V rámci této služby Vás například zastoupíme při jednání se soudními exekutory.

Také poskytujeme při transakcích s nemovitostmi advokátní úschovu kupní ceny. Tím je v případě současného sepisu kupních smluv za poměrně nízký paušální poplatek zaručen bezpečnější převod vlastnického práva.

Služeb naší advokátní kanceláře mohou využít také realitní kanceláře, bytová družstva a společenství vlastníků budov a jednotek, pro které zajistíme pravidelný sepis smluv pro jejich klienty, jakož i řešení každodenních právních problémů týkajících se jimi nabízených nemovitostí.

Pokud přinesete smlouvu, kterou se chystáte uzavřít a nejste si zcela jisti její právní nezávadností, prověříme ji, upozorníme Vás na možná úskalí a problematické body, navrhneme varianty alternativního znění klíčových ustanovení. V případě Vašeho zájmu vstoupíme do jednání s druhou smluvní stranou a pokusíme se vyjednat pro Vás výhodnější podmínky.