Publikační činnost – ASPI

Mým cílem i zadáním autorské, respektive spoluautorské činnosti v tvůrčím týmu databázového systému ASPI bylo vybrat ze v ČESKU publikovaných rozsudků, správních rozhodnutí a článků s právní problematikou takové, které by byly z praktického hlediska použitelné. Poté jsem jejich digitalizované záznamy zařadil tak, aby je všichni uživatelé systému ASPI rychle našli při řešení svých problémů. To znamená, že jsem zajistil jejich propojení s příslušnými §§§ a rejstříky právních pojmů, podle kterých je články možno vyhledat.

Etický kodex a firemní kultura

Nekalá soutěž – ASPI