Rozhodčí činnost

Kauza Diag Human – rozhodčí nálezy použity z Internetu

Koncem roku 1996 jsem byl z titulu presidenta Asociace proti nekalé soutěži jmenován předsedou senátu v nekalosoutěžním sporu mezi společností Diag Human a Ministerstvem zdravotnictví – Českou republikou. Tento banální spor se zpočátku vyvíjel standardně, což jsem si ale jen myslel, neboť jsem byl, jak jsem se poději dozvěděl, od vydání prvního – mezitímního rozhodčího nálezu ze dne 19.3.1997 odposloucháván. O rovnosti stran v rámci civílního sporu se mohlo každému jen zdát. Rozhodčí nález byl přezkoumán (obdoba odvolání v rámci soudního řízení), sice to tvralo na můj vkus neuvěřitelně dlouho, ale jak se později ukázalo, byl to jen vrcholek ledovce  symbolizující budoucí problémy. Každému muselo být jasné, že základ sporu, to je, že došlo k porušení práva a že automaticky za sepsání dopisu, který napsal ministr zdravotnictví Bojar ponese stát odpovědnost.

Námi vydaný druhý rozhodčí nález ze dne 25.6.2002 pak přezkumný senát svým přezkumným rozhodčím nálezem ze dne 9.1.2003 potvrdil a já se vzdal funkce rozhodce.

Za průtahy v řízení zaplatí celý národ kromě těch, kteří je způsobili. Není mi známo, že ti, kteří za průtahy v řízení i za důvod narůstání škody odpovídají, by nesli nějakou odpovědnost. Před nedávnem u nás vyšla Guinnessova kniha válečných omylů, pojednávající o omylech vojevůdců. Jestliže existuje obdobná kniha o právních pochybeních vladařů, tak tam tento spor bezpochyby patří.

Rozhodování spotřebitelských smluv

Zkušenosti ze zpracováváním hromadných právnických operací jsem zhodnotil jakožto rozhodce rozhodující směnečné spory z titulu nezaplacení půjček a úvěrů. Zde jsem vyvinul systém práce, který mi umožnil eliminovat administrativní činnost a rozhodovat spory 5x levněji než konkurence a v průměru za 37 dní. V roce 2006 můj rozhodčí tým rozhodl 3.500 sporů a já podepsal 29.000 právních dokumentů. Media mne napadla, že je moje práce nekvalitní …..  dodnes se s nimi soudím.

Možnosti rozhodčího řízení

Pro zajímavost uvádím, že v rámci rozhodčího řízení lze rozhodovat i takové spory, jako je například vypořádání společného jmění manželů.