O nás

Advokátní kancelář JUDr. Josef Kunášek zahájila svoji činnost koncem roku 1990 se specializací na obchodní právo v návaznosti na činnost JUDr. Josefa Kunáška, který byl od roku 1981 vedoucím právního útvaru v Pražské tržnici a později v podniku Tesla Strašnice.

Kromě poskytování právní pomoci se zabývá řešením hromadných organizačně právních otázek. V roce 1991 její pracovní tým vyhodnotil, právně kvalifikoval a v elektronické podobě zpracoval cca 16.000 privatizačních nároků pro Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. V březnu a dubnu roku 1992 se kancelář podílela na organizačně právních otázkách převodu státních podniků na akciové společnosti zajistila ve spolupráci s notáři a rejstříkovými soudy ČR pro Fond národního majetku právní dokumentaci nutnou k založení 350 akciových společností. Pro tuto činnost vytvořila know how, které použily i ostatní kanceláře, které se na této činnosti podílely. V této specializaci pokračuje dodnes, v různých oblastech práva.

Podstatnou částí portfolia je literární činnost a rozhodčí řízení. V rámci rozhodčího řízení se stal náš tým průkopníkem v oblasti elektronického podání při zahájení soudního řízení, když již v roce 2003 začal používat v rámci podání žalob obdobu elektronického platebního rozkazu, který se v českém právním řádu objevil až 1. července 2008.

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s advokáty a dalšími odborníky,  podle zakázek, které řešíme. Důraz je kladen na elektronické zpracování dat s cílem bezchybného a rychlého vyřešení daných problémů.  V důsledku vysoké produktivity práce nabízíme bezkonkurenční ceny při hromadných zakázkách.